ПАРТНЬОРИ

Фондация "Фрий Спийч Интернешънъл" е работила по проекти финансирани от и в партньорство с:

afb_logo_0.png

Фондация "Америка за България"
http://www.us4bg.org

multikulti_logo-2.jpg

"Мулти култи колектив"
http://www.multikulti.bg

open-society_logo-2.jpg

Институт "Отворено общество" - София
http://www.osi.bg

EEA_Grants_EPS_4365_2.jpg

Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg